Kezdőlap

KeresésBejelentkezés

Elfelejtettem a jelszavam...

Navigáció

Bemutatkozás
Hírek
Féléves programunk
Galéria
Eddigi programjaink
Szakmai anyagok
Webshop
Hegesztőgépeink
SzMSz
Támogatóink
Elérhetőségeink


SzMSz

Hegesztési Szakosztály

Gépész Szakkollégium Tagszervezete

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Szervezeti és Működési Szabályzata


Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Karának (GPK) keretein belül működő Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a Hegesztési Szakosztály alkotta, a BME GPK Hallgatói Képviseletének (GHK) és GSzK szabályainak figyelembevételével.

A Hegesztési Szakosztály adatai

A szervezet neve: BME Hegesztési Szakosztály (HSzO)
Továbbá tagja: Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma (MAHEG)
Működésének helyszíne: BME G épület, 1111 Budapest, Stoczek u. 4, Hegesztőlaboratórium
Gondozó Tanszék: BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék (ATT), 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. MT épület
Alapítás éve: 1979

A Hegesztési Szakosztály (HSzO) a Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) felügyelete alá tartozik, 1979-es alakulása óta folyamatosan működik.

A Hegesztési Szakosztály feladata

A HSzO  tagjai és egyetemi hallgatók számára az egyetemi képzés mellett, a résztvevők igényeinek megfelelően meghatározott szakmai programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai előrelépésének segítése tanári és egyetemi támogatással.

A Szervezet felépítése

(1)  Vezetőség

a)  Szakosztályvezető
b)  Alelnökök (4 fő: gazdasági, laborfelelős, operatív és programfelelős alelnök)

(2)  Tagság

a)  Rendes tagok
b)  Érdeklődő tagok
c)  Tiszteletbeli tagok

A vezetőség választása:

a)  Körvezető választása:

A közösség vezetőjét (elnök) többségi elven választják a leköszönő elnök és/vagy a közösség által választott jelöltekből (az elnök magát újrajelöltetheti) minden év őszi félévében a küldött gyűlés előtt megtartandó Tagújító gyűlésen. A jelöltválasztás érvényes, amennyiben a jelölt legalább tíz IGEN és ötven százalék plusz egy szavazatot kap. A körvezető személyében felmerülő változásról a GHK-t értesíteni kell, akinek a személyi változást jóvá kell hagynia.

b)  Alelnökök választása:

A megválasztott körvezető a tagok közül felkér maga mellé négy főt, akik az alelnökök tisztségét töltik be.


A tagság feltételei:


A HSzO-nak  tagja, aki a BME Gépészmérnöki Kar hallgatója, megfelel és eleget tesz a tagsági feltételeknek, elfogadja és betartja a HSzO és GSzK tagságra és rendre vonatkozó szabályait.

a)  Rendes tagság:

A HSzO-nak rendes tagja az a hallgató, aki a közösségért végzet szakmai teljesítményével, a kör féléves pontozásában eléri a félév végén a körvezető által meghatározott ponthatárt. (Ennek értelmében fél éves munkát követően lehet rendes tag, amennyiben jelentkezik a HSzO-ba) Rendes tag kikerülhet a HSzO vezetőségéből is. A rendes tagság a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra pályázhat a félév során a HSzO-ban végzett munkája alapján.

b)  Érdeklődő tagság:

A HSzO-nak érdeklődő tagja minden hallgató, aki a HSzO-ba jelentkezik, vagy nem éri el a kör féléves pontozásában a ponthatárt.

c)  Tiszteletbeli tagság:

Azok a már egyetemet végzett hallgatók, akik a HSzO-ban való tagságuk alatt kiemelkedő munkát végeztek. A HSzO-nak Külsős tagja lehet azon személy, akik az egyetem más karának hallgatója, vagy munkájával rendszeresen segíti a kör működését. A külsős tagság aktivitása is pontozásra kerül (lásd: Pontozási szempontok), azonban munkájuk után a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra nem jogosultak.

A Szervezet vezetőinek feladata:

a)  A körvezető feladata:

 • - A tagok és az alelnökök tevékenységének koordinálása, összehangolása és felügyelete.
 • - A tagok és a gondozó tanszék közötti információs kapcsolat fenntartása.
 • - A HSzO és az egyetemi hallgatók közötti információs kapcsolat fenntartása.
 • - A körvezető képviseli a HSzO-t a GSzK Szakosztályvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a vezetőség felé terjeszti.
 • - A körvezető képviseli a HSzO-t a GHK Közösségvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a vezetőség felé terjeszti

b)  Az alelnökök feladata:

1)  Gazdasági alelnök:

 • - A HSzO féléves pénzügyi igényeinek elkészítése a körvezetővel, melyet a GHK féléves pályázatára ad be.
 • - A HSzO működésekor felmerülő pénzügyi feladatok elvégzése, kiadások számláinak kezelése, azok elszámolása a GHK felé.
 • - Kapcsolattartás a HSzO-t támogató alapítványokkal és támogató szervezetekkel, gondozó tanszékkel.

2)  Programfelelős alelnök:

 • - A HSzO féléves programtervezetének összeállítása, egyeztetése a vezetőséggel.
 • - A féléves programok szervezése, kapcsolattartás meghívott előadókkal és cégekkel.
 • - A HSzO heti programjainak hirdetése a tagok körében.
 • - A HSzO alkalmi programjainak (előadás, konzultáció) hirdetése a HSzO és GSzK tagjainak, valamint egyetemi hallgatók körében.
 • - A programok lebonyolításához szükséges segítők koordinálása.

3)  Laborfelelős alelnök:

 • - A Hegesztőlaboratóriumban folyó munka felügyelete.
 • - A tagság aktivitási pontjainak vezetése.
 • - A HSzO működéséhez szükséges fogyó/kopó alkatrészek igényének felmérése.

4)  Operatív alelnök:

 • - Az elnök munkájának közvetlen támogatása.
 • - A HSzO-ba érkező projektfeladatok fogadása, a munka kiosztása, lebonyolításának koordinálása
 • - A HSzO-ba érkező projektfeladatok kivitelezési- és ütemtervének elkészítése.
 • - A projektfeladatban részt vállaló tagok pontozása a pontozási szempontok szerint (lásd: Pontozási szempontok).

Minden alelnöknek módjában áll egy mentorált tagot maga mellé felkérni, aki a jövőben alelnöki pozícióba kerülhet. A mentorált az alelnök munkáját segíti, a vezetőségnek nem tagja. Amennyiben a mentoráltak száma eléri a kettő főt, ők alkotják a HSzO Kiterjesztett vezetőségét.

A tagság feltételei

a)  A hegesztési laborgyakorlatokon való aktív részvétel havonta legalább egy alkalommal.
b)  A féléves szervezett programok közül legalább egyen való részvétel.
c)  A közösség által vállalt társadalmi munkák egyikén aktív részvétel (féléves labortakarítás)
d)  Az új tagoknak a csatlakozás félévében, míg a korábbiaknak évente részvétel a félévente megrendezett Alapozó előadáson, majd annak zárásául megfelelés a számonkérésen.
e)  Az Hegesztőlaboratóriumi aktív munka megkezdése előtt részvétel a Munkavédelmi Előadáson.

Pontozási szempontok

A HSzO-ban egy félév során végzett munka pontozási szempontjai, melyek a félév végi Rendes tagság megállapítására szolgálnak, majd a Közösségi Ösztöndíj pályázási alapját teszik.

a)  Hegesztés laborgyakorlaton való részvétel     -  1 pont
b)  A HSzO által szervezett előadáson való részvétel   -  2 pont
c)  A HSzO által szervezett gyárlátogatáson való részvétel   -  2 pont
d)  Előadás tartása egy a HSzO által szervezett eseményen     -  4 pont
e)  A HSzO vezetőségének tagja       -  8 pont
f)  A Kiterjesztett vezetőségnek tagja     -  4 pont
g)  Egy a HSzO-ban folyó projektfeladatban való részvétel   -  1-5 pont
h)  A HSzO-ban lebonyolításra kerülő programok szervezésében rész vállalás        -  1-5 pont

Az vezetőség a felsorolt szempontokon túl egyedi esetben is meghatározhat pontokat, azonban ezt a vezetőség minden tagjának el kell fogadni.

A pontozás végeredményét a körvezető a GHK által kiírt Közösségi Szervezet Értékelése során használja fel. A pontozás végeredményében az a hallgató lesz a HSzO Rendes tagja a pontozást követő félévben, aki elérte a félév végén megállapított ponthatárt, és amennyiben jelentkezést ad be a HSzO-ba.

 

Kozma Bálint
körvezető
2014. 09. 14.

1
Hegesztési Szakosztály
Gépész Szakkollégium Tagszervezete
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Szervezeti és Működési Szabályzata
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Gépészmérnöki Karának (GPK) keretein belül működő Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a 
Hegesztési Szakosztály alkotta, a BME GPK Hallgatói Képviseletének (GHK) és GSzK szabályainak 
figyelembevételével.
A Hegesztési Szakosztály adatai
A szervezet neve: BME Hegesztési Szakosztály (HSzO)
Továbbá tagja: Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma (MAHEG)
Működésének helyszíne: BME G épület, 1111 Budapest, Stoczek u. 4, Hegesztőlaboratórium
Gondozó Tanszék: BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék (ATT), 1111 Budapest, Bertalan Lajos 
u. 7. MT épület
Alapítás éve: 1979
A Hegesztési Szakosztály (HSzO) a Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet (GHK) felügyelete alá tartozik, 1979-es alakulása óta folyamatosan működik.
A Hegesztési Szakosztály feladata
A HSzO  tagjai és egyetemi hallgatók számára az egyetemi képzés mellett, a résztvevők igényeinek 
megfelelően meghatározott szakmai programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai 
előrelépésének segítése tanári és egyetemi támogatással.
A Szervezet felépítése
(1)  Vezetőség
a)  Szakosztályvezető
b)  Alelnökök (4 fő: gazdasági, laborfelelős, operatív és programfelelős alelnök)
(2)  Tagság
a)  Rendes tagok
b)  Érdeklődő tagok
c)  Tiszteletbeli tagok
2
A vezetőség választása:
a)  Körvezető választása:
A közösség vezetőjét (elnök) többségi elven választják a leköszönő elnök és/vagy a közösség 
által választott jelöltekből (az elnök magát újrajelöltetheti) minden év őszi félévében a
küldött gyűlés előtt megtartandó Tagújító gyűlésen. A jelöltválasztás érvényes, amennyiben a 
jelölt legalább tíz IGEN és ötven százalék plusz egy szavazatot kap.
A körvezető személyében felmerülő változásról a GHK-t értesíteni kell, akinek a személyi 
változást jóvá kell hagynia.
b)  Alelnökök választása:
A megválasztott körvezető a tagok közül felkér maga mellé négy főt, akik az alelnökök 
tisztségét töltik be.
A tagság feltételei:
A HSzO-nak  tagja, aki a BME Gépészmérnöki Kar hallgatója, megfelel és eleget tesz a tagsági 
feltételeknek, elfogadja és betartja a HSzO és GSzK tagságra és rendre vonatkozó szabályait.
a)  Rendes tagság:
A HSzO-nak rendes tagja az a hallgató, aki a közösségért végzet szakmai teljesítményével, a 
kör féléves pontozásában eléri a félév végén a körvezető által meghatározott ponthatárt. 
(Ennek értelmében fél éves munkát követően lehet rendes tag, amennyiben jelentkezik a 
HSzO-ba) Rendes tag kikerülhet a HSzO vezetőségéből is. A rendes tagság a GHK által kiírt 
Közösségi Ösztöndíjra pályázhat a félév során a HSzO-ban végzett munkája alapján.
b)  Érdeklődő tagság:
A HSzO-nak érdeklődő tagja minden hallgató, aki a HSzO-ba jelentkezik, vagy nem éri el a 
kör féléves pontozásában a ponthatárt.
c)  Tiszteletbeli tagság:
Azok a már egyetemet végzett hallgatók, akik a HSzO-ban való tagságuk alatt kiemelkedő 
munkát végeztek.
A HSzO-nak Külsős tagja lehet azon személy, akik az egyetem más karának hallgatója, vagy munkájával 
rendszeresen segíti a kör működését. A külsős tagság aktivitása is pontozásra kerül (lásd: Pontozási 
szempontok), azonban munkájuk után a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra nem jogosultak.
A Szervezet vezetőinek feladata:
a)  A körvezető feladata:
- A tagok és az alelnökök tevékenységének koordinálása, összehangolása és felügyelete.
- A tagok és a gondozó tanszék közötti információs kapcsolat fenntartása.
- A HSzO és az egyetemi hallgatók közötti információs kapcsolat fenntartása.
- A körvezető képviseli a HSzO-t a GSzK Szakosztályvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a 
vezetőség felé terjeszti.
- A körvezető képviseli a HSzO-t a GHK Közösségvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a 
vezetőség felé terjeszti.
3
b)  Az alelnökök feladata:
1)  Gazdasági alelnök:
- A HSzO féléves pénzügyi igényeinek elkészítése a körvezetővel, melyet a GHK 
féléves pályázatára ad be.
- A HSzO működésekor felmerülő pénzügyi feladatok elvégzése, kiadások 
számláinak kezelése, azok elszámolása a GHK felé.
- Kapcsolattartás a HSzO-t támogató alapítványokkal és támogató 
szervezetekkel, gondozó tanszékkel.
2)  Programfelelős alelnök:
- A HSzO féléves programtervezetének összeállítása, egyeztetése a vezetőséggel.
- A féléves programok szervezése, kapcsolattartás meghívott előadókkal és 
cégekkel.
- A HSzO heti programjainak hirdetése a tagok körében.
- A HSzO alkalmi programjainak (előadás, konzultáció) hirdetése a HSzO és GSzK 
tagjainak, valamint egyetemi hallgatók körében.
- A programok lebonyolításához szükséges segítők koordinálása.
3)  Laborfelelős alelnök:
- A Hegesztőlaboratóriumban folyó munka felügyelete.
- A tagság aktivitási pontjainak vezetése.
- A HSzO működéséhez szükséges fogyó/kopó alkatrészek igényének felmérése.
4)  Operatív alelnök:
- Az elnök munkájának közvetlen támogatása.
- A HSzO-ba érkező projektfeladatok fogadása, a munka kiosztása, 
lebonyolításának koordinálása
- A HSzO-ba érkező projektfeladatok kivitelezési- és ütemtervének elkészítése.
- A projektfeladatban részt vállaló tagok pontozása a pontozási szempontok 
szerint (lásd: Pontozási szempontok).
Minden alelnöknek módjában áll egy mentorált tagot maga mellé felkérni, aki a jövőben alelnöki 
pozícióba kerülhet. A mentorált az alelnök munkáját segíti, a vezetőségnek nem tagja.
Amennyiben a mentoráltak száma eléri a kettő főt, ők alkotják a HSzO Kiterjesztett vezetőségét.
4
A tagság feltételei
a)  A hegesztési laborgyakorlatokon való aktív részvétel havonta legalább egy alkalommal.
b)  A féléves szervezett programok közül legalább egyen való részvétel.
c)  A közösség által vállalt társadalmi munkák egyikén aktív részvétel (féléves labortakarítás)
d)  Az új tagoknak a csatlakozás félévében, míg a korábbiaknak évente részvétel a félévente 
megrendezett Alapozó előadáson, majd annak zárásául megfelelés a számonkérésen.
e)  Az Hegesztőlaboratóriumi aktív munka megkezdése előtt részvétel a Munkavédelmi 
Előadáson.
Pontozási szempontok
A HSzO-ban egy félév során végzett munka pontozási szempontjai, melyek a félév végi Rendes tagság 
megállapítására szolgálnak, majd a Közösségi Ösztöndíj pályázási alapját teszik.
a)  Hegesztés laborgyakorlaton való részvétel     -  1 pont
b)  A HSzO által szervezett előadáson való részvétel  -  2 pont
c)  A HSzO által szervezett gyárlátogatáson való részvétel  -  2 pont
d)  Előadás tartása egy a HSzO által szervezett eseményen  -  4 pont
e)  A HSzO vezetőségének tagja        -  8 pont
f)  A Kiterjesztett vezetőségnek tagja      -  4 pont
g)  Egy a HSzO-ban folyó projektfeladatban való részvétel  -  1-5 pont
h)  A HSzO-ban lebonyolításra kerülő programok
szervezésében rész vállalás        -  1-5 pont
Az vezetőség a felsorolt szempontokon túl egyedi esetben is meghatározhat pontokat, azonban ezt a 
vezetőség minden tagjának el kell fogadni.
A pontozás végeredményét a körvezető a GHK által kiírt Közösségi Szervezet Értékelése során használja 
fel. A pontozás végeredményében az a hallgató lesz a HSzO Rendes tagja a pontozást követő félévben, 
aki elérte a félév végén megállapított ponthatárt, és amennyiben jelentkezést ad be a HSzO-ba.
Kozma Bálint
körvezető
2014. 09.1
Hegesztési Szakosztály
Gépész Szakkollégium Tagszervezete
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Szervezeti és Működési Szabályzata
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Gépészmérnöki Karának (GPK) keretein belül működő Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a 
Hegesztési Szakosztály alkotta, a BME GPK Hallgatói Képviseletének (GHK) és GSzK szabályainak 
figyelembevételével.
A Hegesztési Szakosztály adatai
A szervezet neve: BME Hegesztési Szakosztály (HSzO)
Továbbá tagja: Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma (MAHEG)
Működésének helyszíne: BME G épület, 1111 Budapest, Stoczek u. 4, Hegesztőlaboratórium
Gondozó Tanszék: BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék (ATT), 1111 Budapest, Bertalan Lajos 
u. 7. MT épület
Alapítás éve: 1979
A Hegesztési Szakosztály (HSzO) a Gépész Szakkollégium (GSzK) tagszervezete, a Gépészkari Hallgatói 
Képviselet (GHK) felügyelete alá tartozik, 1979-es alakulása óta folyamatosan működik.
A Hegesztési Szakosztály feladata
A HSzO  tagjai és egyetemi hallgatók számára az egyetemi képzés mellett, a résztvevők igényeinek 
megfelelően meghatározott szakmai programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai 
előrelépésének segítése tanári és egyetemi támogatással.
A Szervezet felépítése
(1)  Vezetőség
a)  Szakosztályvezető
b)  Alelnökök (4 fő: gazdasági, laborfelelős, operatív és programfelelős alelnök)
(2)  Tagság
a)  Rendes tagok
b)  Érdeklődő tagok
c)  Tiszteletbeli tagok
2
A vezetőség választása:
a)  Körvezető választása:
A közösség vezetőjét (elnök) többségi elven választják a leköszönő elnök és/vagy a közösség 
által választott jelöltekből (az elnök magát újrajelöltetheti) minden év őszi félévében a
küldött gyűlés előtt megtartandó Tagújító gyűlésen. A jelöltválasztás érvényes, amennyiben a 
jelölt legalább tíz IGEN és ötven százalék plusz egy szavazatot kap.
A körvezető személyében felmerülő változásról a GHK-t értesíteni kell, akinek a személyi 
változást jóvá kell hagynia.
b)  Alelnökök választása:
A megválasztott körvezető a tagok közül felkér maga mellé négy főt, akik az alelnökök 
tisztségét töltik be.
A tagság feltételei:
A HSzO-nak  tagja, aki a BME Gépészmérnöki Kar hallgatója, megfelel és eleget tesz a tagsági 
feltételeknek, elfogadja és betartja a HSzO és GSzK tagságra és rendre vonatkozó szabályait.
a)  Rendes tagság:
A HSzO-nak rendes tagja az a hallgató, aki a közösségért végzet szakmai teljesítményével, a 
kör féléves pontozásában eléri a félév végén a körvezető által meghatározott ponthatárt. 
(Ennek értelmében fél éves munkát követően lehet rendes tag, amennyiben jelentkezik a 
HSzO-ba) Rendes tag kikerülhet a HSzO vezetőségéből is. A rendes tagság a GHK által kiírt 
Közösségi Ösztöndíjra pályázhat a félév során a HSzO-ban végzett munkája alapján.
b)  Érdeklődő tagság:
A HSzO-nak érdeklődő tagja minden hallgató, aki a HSzO-ba jelentkezik, vagy nem éri el a 
kör féléves pontozásában a ponthatárt.
c)  Tiszteletbeli tagság:
Azok a már egyetemet végzett hallgatók, akik a HSzO-ban való tagságuk alatt kiemelkedő 
munkát végeztek.
A HSzO-nak Külsős tagja lehet azon személy, akik az egyetem más karának hallgatója, vagy munkájával 
rendszeresen segíti a kör működését. A külsős tagság aktivitása is pontozásra kerül (lásd: Pontozási 
szempontok), azonban munkájuk után a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra nem jogosultak.
A Szervezet vezetőinek feladata:
a)  A körvezető feladata:
- A tagok és az alelnökök tevékenységének koordinálása, összehangolása és felügyelete.
- A tagok és a gondozó tanszék közötti információs kapcsolat fenntartása.
- A HSzO és az egyetemi hallgatók közötti információs kapcsolat fenntartása.
- A körvezető képviseli a HSzO-t a GSzK Szakosztályvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a 
vezetőség felé terjeszti.
- A körvezető képviseli a HSzO-t a GHK Közösségvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a 
vezetőség felé terjeszti.
3
b)  Az alelnökök feladata:
1)  Gazdasági alelnök:
- A HSzO féléves pénzügyi igényeinek elkészítése a körvezetővel, melyet a GHK 
féléves pályázatára ad be.
- A HSzO működésekor felmerülő pénzügyi feladatok elvégzése, kiadások 
számláinak kezelése, azok elszámolása a GHK felé.
- Kapcsolattartás a HSzO-t támogató alapítványokkal és támogató 
szervezetekkel, gondozó tanszékkel.
2)  Programfelelős alelnök:
- A HSzO féléves programtervezetének összeállítása, egyeztetése a vezetőséggel.
- A féléves programok szervezése, kapcsolattartás meghívott előadókkal és 
cégekkel.
- A HSzO heti programjainak hirdetése a tagok körében.
- A HSzO alkalmi programjainak (előadás, konzultáció) hirdetése a HSzO és GSzK 
tagjainak, valamint egyetemi hallgatók körében.
- A programok lebonyolításához szükséges segítők koordinálása.
3)  Laborfelelős alelnök:
- A Hegesztőlaboratóriumban folyó munka felügyelete.
- A tagság aktivitási pontjainak vezetése.
- A HSzO működéséhez szükséges fogyó/kopó alkatrészek igényének felmérése.
4)  Operatív alelnök:
- Az elnök munkájának közvetlen támogatása.
- A HSzO-ba érkező projektfeladatok fogadása, a munka kiosztása, 
lebonyolításának koordinálása
- A HSzO-ba érkező projektfeladatok kivitelez&ea