Kezdőlap

KeresésBejelentkezés

Elfelejtettem a jelszavam...

Navigáció

Bemutatkozás
Hírek
Féléves programunk
Galéria
Eddigi programjaink
Szakmai anyagok
Webshop
Hegesztőgépeink
SzMSz
Támogatóink
Elérhetőségeink


SzMSz

Hegesztési Szakosztály

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

1. A Hegesztési Szakosztály adatai:

A szervezet neve: BME Hegesztési Szakosztály (HSZO)
Továbbá tagja: Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma (MAHEG)
Működésének helyszíne: BME G épület, 1111 Budapest, Stoczek u. 4, Hegesztőlaboratórium
Gondozó Tanszék: BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék (ATT), 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. MT épület
Alapítás éve: 1979

A Hegesztési Szakosztály (HSZO), a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) felügyelete alá tartozik, 1979-es alakulása óta folyamatosan működik.

2. A Hegesztési Szakosztály feladata:

A HSZO tagjai és egyetemi hallgatók számára az egyetemi képzés mellett, a résztvevők igényeinek megfelelően meghatározott szakmai programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai előrelépésének segítése tanári és egyetemi támogatással.

3. A Szervezet felépítése:

1.  Vezetőség

a)  Elnök

b) Alelnökök (3 fő: laborfelelős, operatív és projektfelelős alelnök)

2.  Tagság

a)  Aktív tagok

b) Tagok

c)  Tiszteletbeli tagok

d) Külsős tagok

4. A vezetőség választása:

4.1 Elnök választása:

A HSZO vezetőjét minden szeptemberben, az őszi félévnyitó rendezvény előtt tartott Tisztújító Közgyűlésen választja. A Tisztújító Közgyűlésen az Aktív tagoknak van szavazati joga. A Tisztújító Közgyűlés határozatképes amennyiben a szavazattal rendelkező tagok legalább 50%-a jelen van. A körvezetőt a Tisztújító közgyűlés nyílt szavazással választja (a jelölt részvétele nélkül). A jelölt megválasztásához minősített többségre van szükség. A körvezető személyében felmerülő változásról a GHK-t értesíteni kell, akinek a személyi változást jóvá kell hagynia.

A Tisztújító Közgyűlést az elnök hívja össze a Tisztújító Közgyűlés előtt legalább 14 nappal. Az elnöki pozícióra a Tisztújító Közgyűlésen az Aktív tagok jelentkezhetnek, vagy javaslatot tehetnek az elnök személyére is. A jelentkezés, valamint a jelölés elfogadása után a jelölt bemutatja jövőbeni terveit.

4.2 Alelnökök választása:

A megválasztott körvezető a tagok közül felkér maga mellé három főt, akik az alelnökök tisztségét töltik be.

5. A tagság feltételei:

A HSZO-nak tagja aki,

a)       a félév elején kiküldött regisztrációs kérdőívet valós adataival kitölti,

b)      minden félév elején részt vesz a kötelező balesetvédelmi előadáson,

c)       minden félév elején aláírja a balesetvédelmi nyilatkozatot, és a G-épület szabályzatát,

d)      elfogadja és betartja a HSZO tagságra és rendre vonatkozó szabályait.

5.1 Aktív tagság:

A HSZO-nak Aktív tagja az, aki a közösségért végzett szakmai teljesítményével, a kör féléves pontozásában eléri a félév végén a körvezető által meghatározott ponthatárt. (Ennek értelmében fél éves munkát követően lehet Aktív tag, amennyiben jelentkezik a HSZO-ba). Az Aktív tagság a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra pályázhat a félév során a HSZO-ban végzett munkája alapján.

5.2 Tagság:

A HSZO-nak Tagja minden hallgató, aki teljesíti a tagsági követelményeket, de féléves munkájával nem éri el az Aktív tagság feltételeit.

5.3 Tiszteletbeli tagság:

Azok a már egyetemet végzett hallgatók, akik a HSZO-ban való tagságuk alatt kiemelkedő munkát végeztek.

5.4 Külsős tagság:

A HSZO-nak Külsős tagja lehet azon személy, aki nem a BME hallgatója, de teljesíti a tagság feltételeit. A külsős tagság aktivitása is pontozásra kerül (lásd: Pontozási szempontok), azonban munkájuk után a GHK által kiírt Közösségi Ösztöndíjra nem jogosultak.

6. A Szervezet vezetőinek feladata:

6.1 Az Elnök feladatai:

–        A tagok és az alelnökök tevékenységének koordinálása, összehangolása és felügyelete. - A tagok és a gondozó tanszék közötti információs kapcsolat fenntartása. - A HSZO és az egyetemi hallgatók közötti információs kapcsolat fenntartása.

–        A körvezető képviseli a HSZO-t a GHK Közösségvezetői Gyűlésén, az ott elhangzottakat a vezetőség felé terjeszti.

–        A HSZO működésekor felmerülő pénzügyi feladatok elvégzése, kiadások számláinak kezelése, azok elszámolása a GHK felé.

–        Kapcsolattartás a HSZO-t támogató alapítványokkal és támogató szervezetekkel.

6.2 Az alelnökök feladata:

6.2.1 Operatív alelnök:

–         Az elnök munkájának közvetlen támogatása.

–         A HSZO féléves programtervezetének összeállítása, egyeztetése a vezetőséggel.

–         A féléves programok szervezése, kapcsolattartás meghívott előadókkal és cégekkel.

–         A HSZO heti programjainak hirdetése a tagok körében.

–         A HSZO alkalmi programjainak (előadás, konzultáció) hirdetése a HSZO tagjainak, valamint egyetemi hallgatók körében.

–         A programok lebonyolításához szükséges segítők koordinálása.

 

6.2.2 Laborfelelős alelnök:

–         A Hegesztőlaboratóriumban folyó munka felügyelete, új tagok irányítása.

–         A tagság aktivitási pontjainak vezetése.

–         A HSZO működéséhez szükséges fogyó/kopó alkatrészek igényének felmérése, erről a tanszéki Hegesztőlaboratórium felelőssel egyeztetni.

 

6.2.3 Projektfelelős alelnök:

–         A HSZO-ba érkező projektfeladatok fogadása, a munka kiosztása, lebonyolításának koordinálása, projektbejelentő lapok vezetése, félév végén az elnöknek átadása.

–         A HSZO-ba érkező projektfeladatok kivitelezési- és ütemtervének elkészítése.

–         A projektfeladatban részt vállaló tagok pontozása a pontozási szempontok szerint (lásd: Pontozási szempontok).

 

Minden alelnöknek módjában áll egy mentorált tagot maga mellé felkérni, aki a jövőben alelnöki pozícióba kerülhet. A mentorált az alelnök munkáját segíti, a vezetőségnek nem tagja. Amennyiben a mentoráltak száma eléri a két főt, ők alkotják a HSZO Bővített vezetőségét.

7. Az Aktív tagság feltételei:

a)       A hegesztési laborgyakorlatokon való aktív részvétel.

b)      A féléves szervezett programok közül legalább egyen való részvétel.

 

7.1 Pontozási szempontok:

A HSZO-ban egy félév során végzett munka pontozási szempontjai, melyek a félév végi Rendes tagság megállapítására szolgálnak, majd a Közösségi Ösztöndíj pályázási alapját teszik.

a)       Hegesztés laborgyakorlaton való részvétel - 1 pont

b)      A HSZO által szervezett előadáson való részvétel - 2 pont

c)       A HSZO által szervezett gyárlátogatáson való részvétel - 2 pont

d)      Előadás tartása egy a HSZO által szervezett eseményen - 4 pont

e)       A HSZO vezetőségének tagja - 8 pont

f)       A Bővített vezetőségnek tagja - 4 pont

g)      Egy a HSZO-ban folyó projektfeladatban való részvétel - 1-5 pont

h)      A HSZO által szervezett programban aktív szervezői munka végzése - 1-5 pont

i)        Országos Hegesztési Versenyen való részvétel – 3 pont

j)        Országos Hegesztési Versenyen első helyezés – 5 pont

k)      A HSZO által szervezett közösségi programokon való részvétel – 2 pont

Az vezetőség a felsorolt szempontokon túl egyedi esetben is meghatározhat pontokat, azonban ezt a vezetőség minden tagjának el kell fogadni.

A pontozás végeredményét a körvezető a GHK által kiírt Közösségi Szervezet Értékelése során használja fel. A pontozás végeredményében az a hallgató lesz a HSZO Aktív tagja a pontozást követő félévben, aki elérte a félév végén megállapított ponthatárt, és amennyiben jelentkezést ad be a HSZO-ba.

 

Hajas Miklós

Elnök

2020. 09. 01.